atdata_light

Про АСКОЕ

Автоматизовані системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) займають особливе місце серед інформаційних систем в електроенергетиці. Це визначено: окремим документом, що концептуально задав напрямок розвитку систем, окремими державні стандарти, які закріпили вимоги до розвитку систем, окремими розділами з вимогами на роздрібному та оптовому ринках електричної енергії. Головне, що об’єднує ці документи – вимоги до технології отримання даних від лічильників електричної енергії.

В світі цей процес має назву «Automatic Meter Reading (AMR)», відповідно системи, які забезпечують цю функцію – AMRSystem. Основна функція AMRS – збирання даних з використанням різних технологій (HHU – ногами-очима-руками, CSD – стільниковий зв’язок, LL – виділені лінії, PSTN – публічні комутовані лінії, PLC – електричні мережі та інші) та протоколів обміну з багатофункційними лічильниками та пристроями збору даних (RTU) (ANSI, DLMS, FLAG, інші). Отримані облікові дані перераховуються у комерційні дані на підставі яких формуються звітні форми. Облікові дані, також, у вигляді текстових файлів, направляються іншим суб’єктам електроенергетики (електропостачальній організації, електропередавальній організації, суб’єкту ОРЕ, споживачам).

Про АСКОЕ (AMRS) це все. Вершина використання подібних систем – AMRS-hosting, це коли користувачі можуть отримувати зібрані дані обліку засобами інтернету.

Що далі?

AMM (Automated Meter Management), AMI (Advanced Metering Infrastructure) вимагає більше застосовувати мережеві технології та як наслідок перейти до технологій smart metering, smart grid. А далі – IoT.

Що може оператор даних комерційного обліку?

На етапі створення системи обліку (ЛУЗОД чи АС(К, Т)ОЕ мінімізувати інвестиційні та експлуатаційні витрати, на етапі експлуатації – оптимізувати витрати.

Надати:

– резервний канал зв’язку;

– послуги власної мережі передачі даних;

– функційний програмний засіб;

– додаткові сервіси оператора даних комерційного обліку.

luzod

Про ЛУЗОД

Локальне устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) це елемент (складова частина) AMRS, AMIS. Визначення «ЛУЗОД» з’явилось у Концепції побудови автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, перейшло до Правил користування електричної енергії, потім отримало поширення в інших документах щодо обліку електричної енергії. В останній версії Правил визначення ЛУЗОД (найпростіше визначення) – це лічильник з вбудованою комунікацією. Технічні показники ЛУЗОД істотно впливають на систему обліку яка будується, чи це буде AMR чи AMI.

Зі спостережень за технічними рекомендаціями енергокомпаній та за технологіями інформаційної взаємодії між суб’єктами ОРЕ, перевага надається, на даний момент, AMR системам. В переважній більшості, ЛУЗОД, це рудимент 80-90 років попереднього сторіччя, коли за відсутністю протоколів інформаційної взаємодії з лічильниками електричної енергії, технічний рівень (комунікаційний) лічильників вимушував використовувати RTU (як класичний варіант ЛУЗОД).

Що може оператор даних комерційного обліку?

Використовувати існуючий ЛУЗОД, а також забезпечити:

– процес отримання даних резервною комунікацією;

– резервування даних;

– AMR-hosting;

– передачу облікових/комерційних даних заінтересованим сторонам;

– додаткові сервіси оператора даних комерційного обліку.

Оператор перетворює ЛУЗОД у повноцінну віртуальну АСКОЕ.

askoe_luzod

АСКОЕ чи ЛУЗОД

Правила користування електричною енергією зобов’язують суб’єктів електроенергетики, за певних умов, встановлювати на власних електроустановках ЛУЗОД. Правила не заперечують об’єднання ЛУЗОД в АСКОЕ. Тобто на роздрібному ринку можуть застосовуватись як ЛУЗОД так і АСКОЕ.

На оптовому ринку електричної енергії виробники електричної енергії, постачальники електричної енергії за регульованим тарифом проводять розрахунки тільки по розрахунковим даним, отриманих з АСКОЕ. В оптовому ринку існує Головний оператор комерційного обліку, який реєструє АСКОЕ суб’єктів ринку. Постачальники за нерегульованим тарифом проводять розрахунки з ОРЕ та споживачами по правилам роздрібного ринку (тобто ЛУЗОД чи АСКОЕ), реєстрація у цьому випадку відсутня. Відмінності ЛУЗОД та АСКОЕ було багато разів розтлумачено регулятором, але деякі протиріччя залишились.

Що встановлювати?

Треба розуміти, що встановлення ЛУЗОД споживачем є інвестиція в розподільчу енергокомпанію, встановлення АСКОЕ – це інвестування у власний бізнес.

На роздрібному ринку електричної енергії необхідно встановлювати ЛУЗОД-подібні технічні засоби (наприклад лічильники з вбудованою комунікацією) на власних електроустановках та звертатись до оператора даних комерційного обліку, оператор забезпечить відтворення даних та взаємодію з суміжним суб’єктом електроенергетики. Якщо межа постачання/споживання проходить через електроустановки різних власників, то виникає необхідність інформаційної взаємодіє між системами обліку суміжних власників і, відповідно, необхідність улаштовування АСКОЕ. Оператор улаштує «віртуальну» АСКОЕ.

На оптовому ринку – без варіантів тільки АСКОЕ, за виключенням постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом.

operator

Оператор даних комерційного обліку

Оператор даних комерційного обліку електричної енергії надає наступні послуги суб’єктам електроенергетики:

– 100% забезпечення технології ОРЕ та роздрібного рину;

– розробка алгоритмів приведення облікових даних до розрахункових;

– швидке реагування на зміни в технології ОРЕ;

– використання мережі передачі даних Оператора;

– використання особливих сервісів Оператора;

– AMR-hosting;

– використання функційних програмних засобів АСКОЕ оператора;

– можливість швидкої модернізації АСКОЕ;

– фактор «третьої сторони» при суперечках з суміжним суб’єктом ОРЕ;

– відсутність потреби в утриманні технологічного персоналу у різних службах;

– використання технічних засобів АСКОЕ (АСОЕ) інших виробників;

– вартість послуги значно менша витрат на власне утримання відповідної технології.

Програмні та технічні засоби, що забезпечують виконання функцій Оператора даних комерційного обліку суб’єкта ОРЕ удосконалюються та отримують розвиток в залежності від змін в нормативній та технічній базі.

У Вас є можливість працювати з передовими технологіями. Рахуйте.

Наша компанія є першим Оператором даних комерційного обліку електричної енергії на оптовому та роздрібному ринках електричної енергії України. Ми забезпечені власним data-центром, власною мережею збору первинних даних, власними протоколами міжсистемної взаємодії.

Облаштування вузла обліку - здійснення комплексу організаційно-технічних заходів з організації вимірювання на об’єкті споживача з метою обліку обсягів електричної енергії та величини потужності, що використовується в певний момент та/або період часу.

Експлуатація устатковання - стадія життєвого циклу устатковання від моменту введення його в роботу і до виведення з роботи, протягом якої підтримується і відновлюється його роботоздатність. Експлуатація устатковання поділяється на чотири оперативних стани: робота, резерв, ремонт і консервація.

Електрообладнання - пристрої, у яких виробляється, трансформується, перетворюється, розподіляється чи споживається електроенергія; комутаційні апарати в розподільчих пристроях електроустановок; усі види захисту електроустановок.

Нова міждержавна лінія електропередачі - міждержавна лінія електропередачі, будівництво якої не було завершено станом на дату набуття чинності Закону України "Про ринок електричної енергії України".

Місце приєднання (точка приєднання) електроустановки - існуюча або запроектована межа балансової належності електроустановок споживача або замовника.

Газомазутні блоки - блоки 800 МВт №5, 6, 7 Запорізької ТЕС, блоки 800 МВт №5, 6, 7 Вуглегірської ТЕС та блоки 300 МВт №5, 6 Трипільської ТЕС.

Програмне забезпечення - сукупність програм системи обробки інформації та програмних документів, необхідних для експлуатації цих програм.

Постачальник допоміжних послуг - учасник ринку, який відповідає встановленим правилами ринку вимогам щодо надання допоміжних послуг та зареєстрований відповідно до правил ринку для надання таких послуг.

Service provider - organization providing a product or service. Such service could be the reading of the data and/or status information of metering devices.

Head End System (HES) - central Data System exchanging data via the AMI of various meters in its service area. NOTE it communicates via a WAN directly to the meters via NNAPs and LNAPs.

Облік технічний - облік кількісних і якісних характеристик потоків енергії, які використовуються споживачем енергії для своїх внутрішніх розрахунків.

Робоча потужність електростанції - наявна потужність електростанції, за винятком потужності устатковання, виведеного для ремонту, модернізації, консервації.

Чиста пропускна спроможність - максимальна пропускна спроможність міждержавного перетину, яку можна використовувати для міждержавної передачі електричної енергії у відповідному напрямку та у відповідний період часу, за умови забезпечення безпечного та надійного функціонування ОЕС України.

Сторона, відповідальна за баланс - учасник ринку, який взяв на себе зобов’язання повідомляти свої добові графіки електричної енергії (та/або балансуючої групи) у відповідності з обсягами купленої та проданої електричної енергії та фінансово відповідальний перед оператором системи передачі за свої небаланси (та/або небаланси балансуючої групи).

Оператор зовнішнього перетоку - суб’єкт підприємницької діяльності, який продає імпортовану електричну енергію на оптовому ринку електричної енергії, або здійснює експорт купованої на оптовому ринку електричної енергії на умовах двостороннього договору.

Постачальник "останньої надії" - електропостачальник, визначений за результатами конкурсу або призначений Регулятором, який за обставин, визначених Законом України "Про ринок електричної енергії України", не має права відмовити споживачу в укладенні договору постачання електричної енергії на обмежений період часу.

Система Оптового ринку - повний набір ліцензій, договорів, положень про експлуатацію та нормативних документів, що регулюють діяльність та функціонування Оптового ринку.

Simple Object Access Protocol (SOAP) - protocol for exchanging XML messages for web services in a service oriented architecture implementation.

Системні обмеження - обставини, обумовлені необхідністю забезпечення функціонування ОЕС України в межах гранично допустимих значень, за яких можливе відхилення від оптимального розподілу навантаження генеруючих потужностей відповідно до їх договірних обсягів відпуску електричної енергії та/або оптимального розподілу навантаження генеруючих потужностей відповідно до пропозицій (заявок) на балансуючому ринку.

Програмне забезпечення (автоматизованої системи обліку електричної енергії) - сукупність програм на носіях даних і програмних, зокрема експлуатаційних, документів (документації), призначених для налагодження, функціювання, перевіряння, усування відмов і відновлення працездатності АСОЕ.

Несумісний режим - незбалансований за потужністю режим в об’єднаній енергосистемі України, який може виникнути на етапі складання заданого графіка навантаження в розрахункових періодах доби на загальносистемному та/або регіональному рівнях при невиконанні відповідних вимог диспетчерського центру до зазначеного графіка навантаження.

Distribution Network Operator (DNO) - organization responsible for managing the electricity, gas, heat and/or water network supplying consumer premises. NOTE Also known as Distribution System Operator (DSO).

Остаточний розрахунок за розрахунковий період (за активну електричну енергію) - повний розрахунок споживача за спожиту в розрахунковому періоді електричну енергію згідно з призначенням платежу відповідно до умов договору.

Вимірювальний комплекс - сукупність обладнання та засобів обліку з'єднаних між собою по встановленій схемі для вимірювання та обліку електроенергії (трансформатори струму та напруги, їх вторинні кола, лічильники електроенергії, перетворювачі імпульсів) в точці обліку.

Послуги комерційного обліку електричної енергії (послуги комерційного обліку) - послуги із забезпечення комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, які визначені Законом України "Про ринок електричної енергії".

Монополізація - досягнення суб’єктом господарювання монопольного (домінуючого) становища на ринку товару, підтримання або посилення цього становища.

Гарантований покупець електричної енергії (гарантований покупець) - суб’єкт господарювання, що відповідно до Закону України "Про ринок електричної енергії України" зобов’язаний купувати електричну енергію у виробників, яким встановлено "зелений" тариф, та виконувати інші функції, визначені законодавством.

(Технологічний) об’єкт обліку (електричної енергії) - об’єкт електроенергетики, в якому ведуть облік електричної енергії, зокрема із застосуванням АСОЕ.

Контрольована зона гідротехнічних споруд - позначена попереджувальними знаками територія бетонних та земельних гребель гідроелектротехнічних споруд і земельних ділянок, розташованих між водосховищами і дренажними каналами.

Ринок електричної енергії - система відносин, які виникають між учасниками ринку при здійсненні купівлі-продажу електричної енергії та/або допоміжних послуг, передачі та розподілі, постачанні електричної енергії споживачам.

Допоміжні послуги - послуги, визначені Законом України "Про ринок електричної енергії України" та правилами ринку, які оператор системи передачі закуповує у постачальників допоміжних послуг для забезпечення сталої і надійної роботи об’єднаної енергетичної системи України та якості електричної енергії відповідно до встановлених стандартів.

Нормативні документи - сукупність документів (інструкцій та правил) з експлуатації та управління електроенергетикою України.

Вихідні дані для проектування - перелік обґрунтованих технічних вимог щодо інженерного електрозабезпечення об’єкта будівництва або реконструкції чи модернізації.

Прилад обліку (ПО) - засіб вимірювальної техніки, який забезпечує вимірювання електричної енергії самостійно або в сукупності з вимірювальними комплексами, обчислення параметрів енерговикористання, створення первинної бази даних і зчитування накопиченої інформації по цифровому інтерфейсу типу RS232, RS485, "струмова петля" і т.п. До ПО відносять багатофункціональні електронні лічильники електроенергії і пристрою обліку.

Програмна закладка - навмисно внесені в програмне забезпечення функціональні об’єкти, які за певних умов (вхідних даних) ініціюють реалізацію не декларованих можливостей програмного забезпечення.

Внутрішньодобовий ринок електричної енергії (внутрішньодобовий ринок) - організований сегмент ринку електричної енергії, на якому купівля-продаж електричної енергії здійснюється безперервно після завершення торгів на ринку "на добу наперед" та впродовж доби фізичного постачання електричної енергії.

Схема електрозабезпечення - однолінійна схема від точки забезпечення потужності до розподільних пристроїв на об’єкті замовника або споживача з позначенням точки приєднання, меж балансової належності власників електричних мереж, переліку елементів електричних мереж, які належать різним власникам.

Маршрутизатор - пристрій комунікації, призначений для передачі сигналів між різними сегментами мережі, що зв’язує різнорідні мережі різної архітектури, приймає рішення про пересилку на підставі інформації про топологію мережі та певних правил, заданих адміністратором.

Глухозаземлена нейтраль - нейтраль трансформатора або генератора, приєднана до заземлювального пристрою безпосередньо або через малий опір (наприклад через трансформатори струму).

Інструктаж - доведення до працівників змісту основних вимог щодо організації безпечної роботи і правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів, аналіз допущених чи можливих помилок на робочих місцях осіб, яких інструктують, поглиблення знань і навичок безпечного виконання робіт та знань правил пожежної безпеки.

Data security - prevention of one or more of the following: a) unauthorized access to information within a data stream; b) unauthorized alteration of information within a data stream; c) unauthorized generation of messages which could be taken as valid by the receiving equipment; d) denial of service. Also see 'Security'.

Load Profile - recording and storage of consumption data over a period of time for a specific installation. NOTE The data would typically be recorded at appropriate intervals to allow consumption to be profiled and to permit Time of Use billing data to be extracted.

M2M Gateway - may be a part of a physical realization of the LNAP and/or NNAP connecting to a Head End System. In addition to the gateway functionality, it provides Service Capabilities and a data path to these entities.

Валідація даних комерційного обліку (валідація даних) - процедура підтвердження ППКО придатності даних комерційного обліку для подальшої їх обробки АКО в Датахаб.

Неінтервальний лічильник (інтегральний лічильник) - лічильник електричної енергії, який вимірює обсяг електричної енергії, формує та відображає результат вимірювання накопичувальним підсумком від початку вимірювання.

Розрахунковий період - календарний місяць.

Оператор [оптового ринку електричної енергії] [ОРЕ] - суб’єкт електроенергетики – підприємство (господарське товариство), яке виконує функції розпорядника системи розрахунків і коштів ОРЕ на підставі договору, зокрема планує навантаження електричних станцій і визначає ціну на електричну енергію й електричну потужність, а також обслуговує розрахунки за куплену-продану електричну енергію.

Парковий ресурс - мінімальне розрахункове або гарантоване виробником безаварійне напрацювання однотипних деталей (вузлів) устатковання з проектними параметрами і дотриманням вимог НД та інструкцій з експлуатації.

Обмеження пропускної спроможності міждержавного перетину (обмеження) - ситуація, за якої міждержавний перетин не може прийняти усі фізичні потоки електроенергії, що є результатом експортно-імпортних операцій учасників ринку, через недостатність пропускної спроможності міждержавного перетину та/або системи передачі електроенергії.

Тарифне меню - економічний інструмент, який має на меті створення умов та стимулів для оптимізації споживання електричної енергії зі сторони споживача і полягає у формуванні комерційних пропозицій для споживачів, у тому числі різних тарифних планів для різних споживачів, які приймаючи таку пропозицію, отримують механізм для оптимізації власних обсягів та графіків споживання електроенергії (прикладом такої комерційної пропозиції є тарифи, диференційовані за періодами доби).