atdata_light

Про АСКОЕ

Автоматизовані системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) займають особливе місце серед інформаційних систем в електроенергетиці. Це визначено: окремим документом, що концептуально задав напрямок розвитку систем, окремими державні стандарти, які закріпили вимоги до розвитку систем, окремими розділами з вимогами на роздрібному та оптовому ринках електричної енергії. Головне, що об’єднує ці документи – вимоги до технології отримання даних від лічильників електричної енергії.

В світі цей процес має назву «Automatic Meter Reading (AMR)», відповідно системи, які забезпечують цю функцію – AMRSystem. Основна функція AMRS – збирання даних з використанням різних технологій (HHU – ногами-очима-руками, CSD – стільниковий зв’язок, LL – виділені лінії, PSTN – публічні комутовані лінії, PLC – електричні мережі та інші) та протоколів обміну з багатофункційними лічильниками та пристроями збору даних (RTU) (ANSI, DLMS, FLAG, інші). Отримані облікові дані перераховуються у комерційні дані на підставі яких формуються звітні форми. Облікові дані, також, у вигляді текстових файлів, направляються іншим суб’єктам електроенергетики (електропостачальній організації, електропередавальній організації, суб’єкту ОРЕ, споживачам).

Про АСКОЕ (AMRS) це все. Вершина використання подібних систем – AMRS-hosting, це коли користувачі можуть отримувати зібрані дані обліку засобами інтернету.

Що далі?

AMM (Automated Meter Management), AMI (Advanced Metering Infrastructure) вимагає більше застосовувати мережеві технології та як наслідок перейти до технологій smart metering, smart grid. А далі – IoT.

Що може оператор даних комерційного обліку?

На етапі створення системи обліку (ЛУЗОД чи АС(К, Т)ОЕ мінімізувати інвестиційні та експлуатаційні витрати, на етапі експлуатації – оптимізувати витрати.

Надати:

– резервний канал зв’язку;

– послуги власної мережі передачі даних;

– функційний програмний засіб;

– додаткові сервіси оператора даних комерційного обліку.

luzod

Про ЛУЗОД

Локальне устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) це елемент (складова частина) AMRS, AMIS. Визначення «ЛУЗОД» з’явилось у Концепції побудови автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії, перейшло до Правил користування електричної енергії, потім отримало поширення в інших документах щодо обліку електричної енергії. В останній версії Правил визначення ЛУЗОД (найпростіше визначення) – це лічильник з вбудованою комунікацією. Технічні показники ЛУЗОД істотно впливають на систему обліку яка будується, чи це буде AMR чи AMI.

Зі спостережень за технічними рекомендаціями енергокомпаній та за технологіями інформаційної взаємодії між суб’єктами ОРЕ, перевага надається, на даний момент, AMR системам. В переважній більшості, ЛУЗОД, це рудимент 80-90 років попереднього сторіччя, коли за відсутністю протоколів інформаційної взаємодії з лічильниками електричної енергії, технічний рівень (комунікаційний) лічильників вимушував використовувати RTU (як класичний варіант ЛУЗОД).

Що може оператор даних комерційного обліку?

Використовувати існуючий ЛУЗОД, а також забезпечити:

– процес отримання даних резервною комунікацією;

– резервування даних;

– AMR-hosting;

– передачу облікових/комерційних даних заінтересованим сторонам;

– додаткові сервіси оператора даних комерційного обліку.

Оператор перетворює ЛУЗОД у повноцінну віртуальну АСКОЕ.

askoe_luzod

АСКОЕ чи ЛУЗОД

Правила користування електричною енергією зобов’язують суб’єктів електроенергетики, за певних умов, встановлювати на власних електроустановках ЛУЗОД. Правила не заперечують об’єднання ЛУЗОД в АСКОЕ. Тобто на роздрібному ринку можуть застосовуватись як ЛУЗОД так і АСКОЕ.

На оптовому ринку електричної енергії виробники електричної енергії, постачальники електричної енергії за регульованим тарифом проводять розрахунки тільки по розрахунковим даним, отриманих з АСКОЕ. В оптовому ринку існує Головний оператор комерційного обліку, який реєструє АСКОЕ суб’єктів ринку. Постачальники за нерегульованим тарифом проводять розрахунки з ОРЕ та споживачами по правилам роздрібного ринку (тобто ЛУЗОД чи АСКОЕ), реєстрація у цьому випадку відсутня. Відмінності ЛУЗОД та АСКОЕ було багато разів розтлумачено регулятором, але деякі протиріччя залишились.

Що встановлювати?

Треба розуміти, що встановлення ЛУЗОД споживачем є інвестиція в розподільчу енергокомпанію, встановлення АСКОЕ – це інвестування у власний бізнес.

На роздрібному ринку електричної енергії необхідно встановлювати ЛУЗОД-подібні технічні засоби (наприклад лічильники з вбудованою комунікацією) на власних електроустановках та звертатись до оператора даних комерційного обліку, оператор забезпечить відтворення даних та взаємодію з суміжним суб’єктом електроенергетики. Якщо межа постачання/споживання проходить через електроустановки різних власників, то виникає необхідність інформаційної взаємодіє між системами обліку суміжних власників і, відповідно, необхідність улаштовування АСКОЕ. Оператор улаштує «віртуальну» АСКОЕ.

На оптовому ринку – без варіантів тільки АСКОЕ, за виключенням постачальників електричної енергії за нерегульованим тарифом.

operator

Оператор даних комерційного обліку

Оператор даних комерційного обліку електричної енергії надає наступні послуги суб’єктам електроенергетики:

– 100% забезпечення технології ОРЕ та роздрібного рину;

– розробка алгоритмів приведення облікових даних до розрахункових;

– швидке реагування на зміни в технології ОРЕ;

– використання мережі передачі даних Оператора;

– використання особливих сервісів Оператора;

– AMR-hosting;

– використання функційних програмних засобів АСКОЕ оператора;

– можливість швидкої модернізації АСКОЕ;

– фактор «третьої сторони» при суперечках з суміжним суб’єктом ОРЕ;

– відсутність потреби в утриманні технологічного персоналу у різних службах;

– використання технічних засобів АСКОЕ (АСОЕ) інших виробників;

– вартість послуги значно менша витрат на власне утримання відповідної технології.

Програмні та технічні засоби, що забезпечують виконання функцій Оператора даних комерційного обліку суб’єкта ОРЕ удосконалюються та отримують розвиток в залежності від змін в нормативній та технічній базі.

У Вас є можливість працювати з передовими технологіями. Рахуйте.

Наша компанія є першим Оператором даних комерційного обліку електричної енергії на оптовому та роздрібному ринках електричної енергії України. Ми забезпечені власним data-центром, власною мережею збору первинних даних, власними протоколами міжсистемної взаємодії.

Реактивна потужність - складова повної потужності, яка залежно від параметрів, схеми та режиму роботи електричної мережі спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії та впливає на показники якості електричної енергії.

Плата за перетікання реактивної електроенергії - плата за послуги, які оператор системи передачі/оператор системи розподілу або власник технологічних електричних мереж змушений надавати споживачу, якщо такий споживач експлуатує електромагнітно незбалансовані електроустановки.

Засоби комерційного обліку електричної енергії - узагальнена назва засобів, які використовуються для здійснення комерційного обліку електричної енергії (засоби вимірювальної техніки, допоміжне обладнання, засоби та системи збору та обробки результатів вимірювання, формування, збереження та передачі даних комерційного обліку та керування даними тощо) відповідно до процедур, визначених Кодексом комерційного обліку.

Повідомлення про належний платіж - щоденна оперативна інформація про обсяг купівлі та продажу електричної енергії та належні до оплати суми, а також щомісячна остаточна інформація для Виробників, яка є підставою для виписки рахунків-фактури.

Незалежний постачальник (електричної енергії) - суб’єкт електроенергетики – підприємство (господарське товариство), яке надає електричну енергію споживачеві за нерегульованим тарифом на підставі прямого договору її купівлі-продажу.

Працівники адміністративно-технічні - керівники споживачів, їх заступники, начальники цехів, відділів, служб, районів, дільниць, лабораторій та їх заступники, майстри, інженери та їхні посадові особи, на яких покладено адміністративні функції.

Вхідна інформація ([автоматизованої системи] [АС]) - інформація, яка надходить до АС у формі сигналів, даних, повідомлень, документів або команд керування та є необхідною для виконання функцій системи.

Електрична енергія (реактивна) - технологічно шкідлива циркуляція електричної енергії між джерелами електропостачання та приймачами змінного електричного струму, викликана електромагнітною незбалансованістю електроустановок.

Вузол обліку - сукупність змонтованих та встановлених на одному щиті або в одній шафі засобів вимірювальної техніки та устаткування автоматичного відключення чи обмеження потужності.

Адміністратор комерційного обліку електричної енергії (адміністратор комерційного обліку) - юридична особа, яка забезпечує організацію та адміністрування комерційного обліку електричної енергії на ринку електричної енергії, а також виконує функції центральної агрегації даних комерційного обліку.

Технічна перевірка - виконання комплексу робіт з метою визначення відповідності Кодексу комерційного обліку та відповідним нормативно-технічним документам стану вузла обліку електричної енергії (крім тих його характеристик та властивостей, забезпечення яких покладається на постачальника послуг комерційного обліку) та схеми його підключення, електропроводки та електроустановок від межі балансової належності до точки вимірювання, а також з метою виявлення позаоблікових підключень.

Система забезпечення функціонування ринку - комп’ютерне обладнання, програмне забезпечення, персонал, системи та процедури, що використовуються для підтримання діяльності Оптового ринку згідно з Правилами ринку, Інструкцією про порядок здійснення розрахунків та Інструкцією про порядок використання коштів Оптового ринку електричної енергії.

Energy Services Provider - organization offering energy services to the consumer.

Оптовий постачальник - Державне підприємство "Енергоринок".

Metering End Device - combination of the following meter-related functions from the reference architecture: - metrology functions including the conventional meter display (register or index); - one or more additional functions These may also make use of the display; - meter communication functions.

Function - process which constantly or at defined intervals, automatically or on demand, performs specific activities such as sampling data, reading a data set, verifying or changing a status, or activating a switch. An application is composed of one or more functions. A function can be basic or optional.

Кліринг на ринку електричної енергії - система розрахунків через уповноважений банк, яка враховує взаємні фінансові вимоги та зобов’язання учасників ринку щодо операцій купівлі-продажу електричної енергії і послуг, наданих на ринку електричної енергії, та завершуються платежем на різницю між сумами вимог та зобов’язань учасників ринку, в тому числі за рахунок наданих фінансових гарантій.

Відмовостійкість (автоматизованої системи обліку електричної енергії) - здатність АСОЕ виконувати в заданих межах установлений обсяг функцій у разі відмов окремих компонентів або елементів системи чи їхніх сукупностей під час функціювання системи (здатність системи до приховання від користувача власних відмов).

Об’єкт - електрифікована споруда (сукупність електрифікованих споруд на одній території) або частина електрифікованої споруди, що належить суб’єкту господарювання або фізичній особі на праві власності або користування.

Метрологічне забезпечення (автоматизованої системи обліку електричної енергії) - сукупність чинних нормативно-правових актів і нормативних документів щодо метрології, наукових і організаційних основ, технічних і організаційно-методичних проектних рішень, технічних, програмних та інформаційних засобів, відповідних метрологічних норм і правил та інших документів (документації), установлення й застосування яких в АСОЕ необхідно, щоб забезпечити єдність і задану точність вимірювання, а також задану точність керувальних дій системи на об’єкт обліку.

Автоматичний збір результатів вимірювання лічильника - технологія автоматичного формування первинних даних комерційного обліку (зчитування результатів та передача з інтервальних лічильників електричної енергії).

Оперативне керування ([автоматизованої системи] [АС]) - інформаційна технологія керування АС станом і властивостями свого об’єкта керування у даний момент часу на основі відповідної оперативної інформації.

Місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих електричних мережах електропередавальної організації, від якого електропередавальна організація забезпечує розвиток електричних мереж з метою приєднання електроустановки замовника відповідної потужності або приєднання генеруючих потужностей.

Голосуючі директори - члени Ради, згідно з положеннями розд. 6.2 Договору між членами оптового ринку електричної енергії України (ДЧОРЕ), які мають право голосувати на засіданнях Ради.

Повірочне тавро - це знак, який засвідчує позитивні результати повірки засобів вимірювальної техніки. Повір очне тавро наноситься на ЗВТ.

Побутовий споживач - фізична особа, яка використовує електричну енергію для забезпечення власних побутових потреб, що не включають професійну та/або господарську діяльність, на підставі відповідного договору з учасником ринку, у тому числі за договором постачання електричної енергії споживачу.

Енергопостачальна компанія - суб’єкт електроенергетики – підприємство (господарське товариство), яке передає електричну енергію місцевими (локальними) електричними мережами та надає її споживачеві за регульованим тарифом на підставі договору про постачання електричної енергії.

Паспорт точки розподілу (передачі) - акт (документ), складений оператором системи, у якому зазначаються технічні параметри точки підключення споживача - потужність, дозволена до використання, приєднана потужність, межі балансової належності, однолінійна схема, формула донарахування втрат електричної енергії відповідно до Кодексу комерційного обліку, тип засобу/системи комерційного обліку, ЕІС-коди та інша технічна інформація, необхідна для електрозабезпечення об’єкта споживача за точками розподілу (передачі) електричної енергії.

Організований сегмент ринку електричної енергії - ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок та балансуючий ринок.

Торги електричною енергією на ринку на добу наперед (торги "на добу наперед") - процес визначення обсягів та ціни на електричну енергію для розрахункових періодів наступної за днем проведення торгів доби відповідно до правил ринку "на добу наперед".

Відмова в доступі до об’єкта споживача - дії та/або бездіяльність споживача (власника або користувача об’єкта споживача) та/або власника, користувача земельної ділянки, на якій розташований/розміщений об’єкт споживача, внаслідок яких створюються перешкоди представникам електропостачальника, оператора системи розподілу (передачі) щодо виконання своїх функцій, передбачених цими Правилами, що засвідчується відповідним актом про недопуск.

Прилад обліку (ПО) - засіб вимірювальної техніки, який забезпечує вимірювання електричної енергії самостійно або в сукупності з вимірювальними комплексами, обчислення параметрів енерговикористання, створення первинної бази даних і зчитування накопиченої інформації по цифровому інтерфейсу типу RS232, RS485, "струмова петля" і т.п. До ПО відносять багатофункціональні електронні лічильники електроенергії і пристрою обліку.

Розпорядник коштів Оптового ринку електричної енергії - ДПЕ або компетентна Третя сторона як Розпорядник коштів Оптового ринку згідно з розд. 8 Договору між членами оптового ринку електричної енергії України (ДЧОРЕ).

Трейдер - суб’єкт господарювання, що здійснює купівлю електричної енергії виключно з метою її перепродажу, крім продажу за договором постачання електричної енергії споживачу.

Діюча електроустановка - електроустановка або її дільниця, яка перебуває під робочою чи наведеною напругою або на яку напруга може бути подана вмиканням комутаційних апаратів, а також повітряною лінією (ПЛ), яка має перетинання з діючою ПЛ.

Телекомунікаційний інтерфейс - точка інтерфейсу в телекомунікаційному каналі зв'язку з віддаленим центром управління, що дозволяє виконувати дистанційний обмін даними з лічильником або ВОЕ.

Виробництво електричної енергії - господарська діяльність, пов’язана з перетворенням енергії з енергетичних ресурсів будь-якого походження на електричну енергію за допомогою технічних засобів.

Time-of-Use (ToU) tariff - price structure with rates that can vary according to the time of use based on time and/or the day (weekday, weekend, holiday, etc). Rates may also vary according to the time of the year.

Балансуючий ринок електричної енергії (балансуючий ринок) - ринок, організований оператором системи передачі електроенергії з метою забезпечення достатніх обсягів електричної потужності та енергії, необхідних для балансування обсягів виробництва та імпорту електричної енергії і споживання та експорту електричної енергії, врегулювання системних обмежень в об’єднаній енергетичній системі України, а також фінансового врегулювання небалансів електричної енергії.

Двосторонні договори - договори купівлі-продажу електричної енергії між учасниками ринку та ДПЕ, які укладаються в розвиток та на виконання Договору між членами оптового ринку електричної енергії України (ДЧОРЕ). Істотними умовами таких договорів є умови про: межі балансової належності електричних мереж; схеми обліку електричної енергії; порядок обміну даними; момент переходу права власності і відповідальності; умови про оплату електричної енергії коштами; визначення обсягів купівлі електричної енергії та робочої потужності за періодами поставки; санкції (фінансова та юридична)- відповідальність за неналежне виконання умов Договорів купівлі-продажу всіма Сторонами; відповідальність за якість та обсяги постачання електричної енергії; забезпечення виконання зобов’язань з оплати електричної енергії; подання виробниками рахунку-фактури для оплати ДПЕ.

Автоматизована система постачальника послуг комерційного обліку електричної енергії (АС ППКО) - автоматизована система, до складу якої можуть входити декілька систем та програмних продуктів, яка забезпечує автоматизацію одного або кількох процесів вимірювання та/або комерційного обліку.

Оптовий ринок електричної енергії України (Оптовий ринок) - ринок, що створюється суб’єктами господарської діяльності для купівлі-продажу електричної енергії на підставі договору.

Необлікована електрична енергія - обсяг електричної енергії, використаний споживачем або переданий транзитом в електромережі, що належать іншим власникам електричних мереж, але не врахований розрахунковими засобами комерційного обліку або врахований неправильно.

Область комерційного обліку мережі (область комерційного обліку, ОКО) - фізична область електричної мережі, що містить електроустановку або сукупність з'єднаних електричними мережами електроустановок, яка визначається за ознакою зобов'язань щодо забезпечення окремого комерційного обліку електричної енергії. Область комерційного обліку мережі обмежується ТКО, що забезпечені лічильниками, які здійснюють вимірювання перетоків електричної енергії, що втікає та витікає з цієї області, як із цілісного об'єкта. Розміри та конфігурації областей комерційного обліку визначаються згідно з методикою, що розробляється АКО.

Перетікання реактивної електричної енергії на межі балансової належності електричних мереж (перетікання реактивної електричної енергії) - складова фізичних процесів передачі, розподілу та споживання активної електричної енергії, яка спричиняє додаткові технологічні втрати активної електричної енергії та впливає на показники якості активної електричної енергії.

Лінія електропередавання - електрична лінія, яка виходить за межі електростанції чи підстанції, призначена для передавання електричної енергії на відстань.

Точка комерційного обліку (точка обліку, ТКО) - точка на комерційній межі розподілу електричної мережі або умовна точка, в якій відбувається зміна власника електричної енергії і до якої відносяться дані комерційного обліку електричної енергії, що використовуються для розрахунків на ринку електричної енергії.

Оператор системи комерційного обліку - сторона, на ім`я якої зареєстрована Система комерційного обліку і яка експлуатує Систему комерційного обліку.

Індивідуальний парковий ресурс - парковий ресурс конкретних деталей (вузлів) устатковання, розрахований з урахуванням їхніх фактичних розмірів за усередненими або еквівалентними параметрами середовища за весь термін експлуатації до часу виконання розрахунку.

Заборонена зона гідротехнічних споруд - територія, яка прилягає до основної огорожі з внутрішньої сторони території гідроелектротехнічної споруди, обладнана інженерно-технічними засобами та позначена попереджувальними знаками, а також ділянка водного об’єкту, б’єфу на відстані 500 метрів від греблі гідроелектростанції, позначена знаками, які попереджають про заборону доступу на її територію сторонніх осіб, суден та плавучих об’єктів.