Заповнить, будь-ласка, форму

Тип і номер лічильника Код точки приєднання Тип комунікації

bg_screen_1

Оператор даних комерційного обліку

Послуги оператора даних комерційного обліку безперервні (24/365) та надаються у певній послідовності

img_screen_1

6167,85 МВт 


Виробники
(встановлена потужність)

2081,6 МВт 


Постачальники
(встановлена потужність)

200 шт


Макети
(щодобові)

Оператор для АСКОЕ

Автоматизовані системи комерційного обліку електричної енергії (АСКОЕ) займають особливе місце серед інформаційних систем в електроенергетиці. Це визначено: окремим документом, що концептуально задав напрямок розвитку систем, окремими державними стандартами, які закріпили вимоги до розвитку систем, окремими розділами з вимогами на роздрібному та оптовому ринках електричної енергії. Головне, що об’єднує ці документи – вимоги до технології отримання даних від лічильників електричної енергії. В світі цей процес має назву "Automatic Meter Reading" (AMR), відповідно системи, які забезпечують цю функцію – "AMR System". Основна функція AMRS – збирання даних з використанням різних технологій (HHU – ногами-очима-руками, CSD – стільниковий зв’язок, LL – виділені лінії, PSTN – публічні комутовані лінії, PLC – електричні мережі та інші) та протоколів обміну з багатофункційними лічильниками та пристроями збору даних (RTU) (ANSI, DLMS, FLAG, інші). Отримані облікові дані перераховуються у комерційні дані на підставі яких формуються звітні форми. Облікові дані, також, у вигляді текстових файлів, направляються іншим суб’єктам електроенергетики (електропостачальній організації, електропередавальній організації, суб’єкту ОРЕ, споживачам). Про АСКОЕ (AMRS) це все. Вершина використання подібних систем – "AMRS-hosting", це коли користувачі можуть отримувати зібрані дані обліку засобами інтернету. Що далі? AMM (Automated Meter Management), AMI (Advanced Metering Infrastructure) вимагає більше застосовувати мережеві технології та як наслідок перейти до технологій "smart metering" і "smart grid". А далі – "IoT".

Що може оператор даних комерційного обліку?

На етапі створення системи обліку (ЛУЗОД чи АС (К, Т) ОЕ мінімізувати інвестиційні та експлуатаційні витрати, на етапі експлуатації – оптимізувати витрати. Надати:
резервний канал зв’язку;
послуги власної мережі передачі даних;
функційний програмний засіб;
додаткові сервіси оператора даних комерційного обліку.

luzod

Оператор для ЛУЗОД

Локальне устаткування збору та обробки даних (ЛУЗОД) це елемент (складова частина) AMR, AMI систем. Визначення «ЛУЗОД» з’явилось у «Концепції побудови автоматизованих систем комерційного обліку електричної енергії», перейшло до «Правил користування електричної енергії», потім отримало поширення в інших документах щодо обліку електричної енергії. В останній версії Правил визначення ЛУЗОД (найпростіше визначення) – це лічильник з вбудованою комунікацією. В останніх нормативних документах ринку електричної енергії України (2019) визначення та застосування ЛУЗОД відсутнє, але ОСР (Оператори системи розподілу електричної енергії) продовжують видавати технічні рекомендації на улаштування ЛУЗОД посилаючись на ПУЕ (1.5.44). Технічні показники ЛУЗОД істотно впливають на систему обліку яка будується, чи це буде AMR чи AMI система. Зі спостережень за технічними рекомендаціями розподільчих компаній та за технологіями інформаційної взаємодії між суб’єктами ОРЕ, перевага надається, на даний момент, AMR системам. В переважній більшості, ЛУЗОД, це рудимент 80-90 років попереднього сторіччя, коли за відсутністю протоколів інформаційної взаємодії з лічильниками електричної енергії, технічний (комунікаційний) рівень лічильників змушував використовувати RTU (як класичний варіант ЛУЗОД).

Що може оператор даних комерційного обліку?

Використовувати існуючий ЛУЗОД, а також забезпечити:
процес отримання даних резервною комунікацією;
резервування даних;
AMR-hosting;
передачу облікових/комерційних даних заінтересованим сторонам;
додаткові сервіси оператора даних комерційного обліку;
оператор перетворює ЛУЗОД у повноцінну віртуальну АСКОЕ.

АСКОЕ чи ЛУЗОД. Що встановлювати?

Правила улаштування електроустановок (1.5.44 - 1.5.45) (ПУЕ) передбачають для суб’єктів електроенергетики, за певних умов, встановлювати на власних електроустановках ЛУЗОД. Правила не заперечують об’єднання ЛУЗОД в АСКОЕ. Кодекс комерційного обліку електричної енергії (ККО) передбачає обов’язкове дистанційне зчитування даних обліку з лічильників у відповідності до вимог V.3.2. Тобто всі суб’єкти електроенергетики з рівнем напруги 1 - 4 мають забезпечити дистанційне зчитування даних обліку з лічильників. Дистанційне зчитування можливо забезпечити засобами автоматизації. Ми повертаємося до ЛУЗОД та АСКОЕ. Якщо точки обліку та межа з ОСР знаходиться на власних електроустановках треба улаштовувати ЛУЗОД чи АСКОЕ, якщо точки обліку та межа знаходяться на електроустановках ОСР чи іншого споживача необхідно вимагати отримання даних. У всіх випадках необхідно звертатись до Оператора даних комерційного обліку, який може надати кваліфіковану допомогу.

Послуги Оператора даних комерційного обліку

Збирання даних

Оператор даних збирає дані обліку з багатофункційних лічильників електричної енергії по протоколам отриманим від виробників лічильників або власників протоколів (DLMS UA), використовуючи технічні засоби передбачені проектними рішеннями при створенні АСКОЕ/ЛУЗОД. Це може бути LL, PSTN, GSM, GPRS, Ethernet та інші. Збирання даних є основним процесом в AMR-подібних системах. При відсутності технічних рішень, низької надійності, високої вартості технології збирання даних Оператор даних запропонує інші технічні рішення або використання власної мережі передачі даних.

Перевірка. Балансування. Агрегація

Перевірка, балансування, агрегація – це процес перетворення даних обліку електричної енергії в дані комерційного обліку електричної енергії. Верифікація та валідація даних обліку електричної енергії важливі складові перевірки даних. Балансування як процес відповідності між виробітком та продажом електричної енергії, купівлею та споживанням, пропозицією та попитом завершує процес формування даних комерційного обліку.

Резервування. Звіти

Звіти формалізують покази лічильників за обліковий період у різні форми представлення та відтворення для можливості користування отриманих даних обліку та їх зберігання. Оператор даних резервує дані обліку та дані комерційного обліку на термін визначений вимогами роздрібного та оптового ринків електричної енергії.

Взаємодія з ОРЕ

Інформаційна взаємодія суб’єкта електроенергетики з постачальником електричної енергії (оптового чи роздрібного) виконується за певними правилами та алгоритмами. Оператор даних забезпечує інформаційну взаємодію суб’єкта електроенергетики з суміжними суб’єктами ринку та заінтересованими сторонами.

Додаткові сервіси

Оператор даних має надавати суб’єкту електроенергетики додаткові сервіси, перш за все EMS (Energy Management Service), що надають можливість:

зменшення витрат на споживання електричної енергії споживачами;

зменшення витрат на виробництво електричної енергії виробниками;

оптимізувати графіки навантаження при споживанні;

оптимізувати прогнозні графіки навантаження при споживанні та виробітку;

оптимізувати транзитні втрати;

відслідковувати у реальному часі графіки навантаження при виробітку;

користування мультиметрами при зміні режимів роботи обладнання.

Застосування EMS (Energy Management Service) у суб’єкта ринку

Перетворення AMR-системи в AMI-систему

Модернізація існуючого АСКОЕ чи віртуальна модернізація.

Підключення ЛУЗОД до віртуальної АСКОЕ (АМІ-система)

Власник ЛУЗОД отримує всі переваги АСКОЕ, не встановлюючи додаткове обладнання та програмні засоби. Віртуальна АСКОЕ працює на ліцензійних програмних засобах.

АМR-хостінг

Оператор збирає дані обліку, зберігає дані обліку та надає веб-доступ до даних.

Надання послуги мережі передачі даних для збирання даних обліку

Послуга резервного серверу для суб’єктів ринку

Надання послуги резервного каналу для отримання даних обліку

Реєстрація АСКОЕ в ОРЕ

Підготовка документів для реєстрації АСКОЕ

Розробка та узгодження ТЗ та проектних рішень по улаштуванню комерційного обліку електричної енергії

Обстеження суб’єкта електроенергетики щодо забезпечення комерційного обліку електричної енергії

img_screen_4

Переваги Оператора даних комерційного обліку

Ми є першим оператором даних комерційного обліку електричної енергії на оптовому та роздрібному ринках електричної енергії України. Ми забезпечені власним data-центром, власною мережею збору первинних даних, власними протоколами міжсистемної взаємодії. Це дозволяє персоналу компанії безперервно забезпечувати технологію інформаційної взаємодії між суб’єктами ОРЕ та Головним Оператором ОРЕ. Виконання функцій Оператора даних комерційного обліку надає наступні переваги суб’єкту ОРЕ:

100% забезпечення технології ОРЕ;

швидке реагування на зміни в технології ОРЕ;

використання мережі передачі даних Оператора;

використання особливих сервісів Оператора;

забезпечення технології ОРЕ у вихідні та святкові дні;

можливість швидкої модернізації АСКОЕ;

фактор «третьої сторони» при суперечках з суміжним суб’єктом ОРЕ;

відсутність потреби в утриманні технологічного персоналу у різних службах;

використання технічних засобів АСКОЕ (АСОЕ) інших виробників;

вартість послуги значно менша витрат на власне утримання відповідної технології.

ТОВ «ТРИОС ГРУП»

49101 Україна, м. Дніпро, пр. Пушкіна, 41А